Styrelsen

Styrelsen 2024

Ordförande:

Fredrik Skoglund

Kassör:

Thomas Wink

Hamnkapten:

Kenneth Lillieqvist

Biträdande hamnkapten:

Anders Nyström

Sekreterare:

Stefan Dahlgren

Suppleant samt IT-ansvarig:

Magnus Everlund

Suppleant:

Lars Johansson

Valberedning:

Rolf Vikander

Valberedning:

Vakant

Kontakta oss via E-post: