GDPR

GDPR 

Inom båtlivet behandlar vi en mängd personuppgifter. De används bland annat till att hålla ordning i medlemsregister, hantera hamn- och varvsplatser samt administrera medlemsaktiviteter.

 

Det finns särskilda regler för hur personuppgifter ska hanteras på ett tryggt och säkert sätt. Den 25 maj 2018 ersattes personuppgiftslagen (PuL) av den nya dataskyddsförordningen (GDPR), vilket gör att kraven förändras något. Med anledning av dessa förändringar har vi kompletterat medlemsvillkoren med en integritetspolicy. Den beskriver mer utförligt hur och varför vi sparar dina personuppgifter samt vilka rättigheter du har. Vill du läsa mer om integritetspolicyn så hittar du den här nedan.