Avgifter

Avgifter 2024


Aktivt medlemskap: kr 2.000 /år

 

Rampmedlemskap: kr 1.000 /år

 

Båtplats vid A-bryggan: kr 1.390 /år

 

Båtplats vid B, C och S-bryggorna: kr 850 /år

 

Inträdesavgift i båtklubben: kr 1.500 /engångsavgift

 

Miljöavgift: kr 150 /år

 

Icke genomförd obligatorisk vaktnatt: kr 500 /år

 

Frånvaro från obligatorisk arbetsdag: kr 500 /år

 

Nyckeldeposition: kr 1.000 /engångsavgift


Sista inbetalningsdag för medlems- och båtplatsavgifter: 30 april