Styrelsen

Styrelse 2022

Ordförande:

Fredrik Skoglund

Kassör:

Pierre Lund

Hamnkapten:

Kenneth Lillieqvist

Biträdande hamnkapten:

Anders Nyström

Sekreterare:

Stefan Dahlgren

Suppleant (IT-ansvarig):

Magnus Everlund

Suppleant:

Lars Johansson

Valberedning:

Kjell Wallin

Valberedning:

Thomas Wink

Kontakta oss via E-post: