Styrelsen

Styrelse 2020

T.f. Ordförande:

Magnus Everlund

Kassör:

Robert Skoglund

Hamnkapten:

Kenneth Lillieqvist

Biträdande hamnkapten:

Anders Nyström

Sekreterare:

Hans Aili

Suppleant:

Ove Bengtsson

Suppleant:

David Söderman

Valberedning:

Kjell Wallin

Valberedning:

Thomas Wink

Kontakta oss via E-post: