Inställt årsmöte pga Corona

Meddelande om uppskjutande av årsmötet den 4 april 2020

 
På grund av den rådande coronaviruspandemin har styrelsen för Kungsberga Båtklubb vid telefonmöte den 17 mars beslutat inställa klubbens årsmöte som planerats till den 4 april.

 

Årsmötet planeras att hållas under hösten där sedvanlig kallelse kommer att utskickas tre veckor före beslutat datum.

 

För att underlätta inbetalning av medlems- och andra avgifter beslöt styrelsen att inte föreslå någon ändring av de avgifter som gällde år 2019, varför individuella fakturor med respektive belopp angivna kommer att utsändas till alla medlemmar tidigt i april månad.

 

Årsmötet kommer att behandla Ekerö kommuns två erbjudanden, dels i form av ett förtydligande tillägg till arrendeavtalet, dels i form av erbjudande till klubben att förvärva hela den nu arrenderade tomtmarken. Styrelsen kommer att klargöra de finansiella lösningar som blir aktuella i valet mellan fortsatt arrende och markköp.

 

Styrelsen hoppas på medlemmarnas förståelse och samarbete i den rådande krisen i samhället och hoppas på stor uppslutning vid när årsmötet slutligen blir av.

 

Kungsberga den 17 mars 2020

 


För styrelsen

 

 

Magnus Everlund                                                          Hans Aili

t f ordförande                                                                 sekreterare

 


20200319