Styrelsen

Styrelse 2018/2019


Ordförande:

Robert Skoglund

076-777 25 32

Kassör:

Magnus Everlund

073-593 80 36

Hamnkapten:

Kenneth Lillieqvist

070-569 96 76

Biträdande hamnkapten:

Anders Nyström

070-666 56 57

Sekreterare:

Hans Aili

070-240 05 79

Suppleant:

Joakim Langlet


Suppleant:

Per Wikström


Valberedning

Kjell Wallin


Valberedning

Thomas Wink