Styrelsen

Styrelse 2018/2019

Ordförande:

Robert Skoglund

Kassör:

Magnus Everlund

Hamnkapten:

Kenneth Lillieqvist

Biträdande hamnkapten:

Anders Nyström

Sekreterare:

Hans Aili

Suppleant:

Joakim Langlet

Suppleant:

Per Wikström

Valberedning

Kjell Wallin

Valberedning

Thomas Wink

Kontakta oss via E-post: