Nya hedersmedlemmar 2017

Nya hedersmedlemmar 2017

Årsmötet beslutade att utse frånträdande hamnkapten Jan-Ove Sundin och frånträdande biträdande hamnkapten Sten Eklund

till hedersmedlemmar. Båda dessa herrar har lagt ner ett stort arbete för klubben under många år.

Båda avtackades med blommor under årsmötet.

20170321