Miljö

Miljö


Miljöplan Kungsberga Båtklubb


 

Egenkontroll av biocidfärger


Enligt den senaste inventeringen av biocidfärger, som ägde rum i samband med arbetsdagen i mitten av september 2017, tillfrågades de närvarande medlemmarna om eventuella biocidfärger på deras båtar. Femton (15) medlemmar svarade ”nej” på denna fråga, två (2) svarade klart ”ja”, medan flertalet ägare till gamla båtar var osäkra om vilken bottenfärg som använts. Några medlemmar har sedermera sanerat sina båtar.

 

Klubbens styrelse uppmanar kontinuerligt de gamla medlemmarna om nödvändigheten av att de dels uppger vilken bottenfärg de har, dels snarast sanerar sina båtar om de är osäkra på färgkvaliteten. Styrelsen ger vidare klart besked till dem som önskar nytt medlemskap, att de inte kan antas med mindre än att deras båtar är rena från biocidfärger.

 

Styrelsen är därför övertygad om att samtliga aktiva medlemmar vet vilka regler som gäller och att biocidfärger inte får användas. Denna information finns sedan flera år på klubbens hemsida och har även förmedlats på årsmöten, arbetsdagar och i samband med utdebitering av årsavgifter.

 

Eftersom år 2019 är det sista året för att upphöra med biocidfärger på båtarna, kräver styrelsen att samtliga medlemmar snarast måste deklarera hur de har behandlat sina båtbottnar och betonar samtidigt att det är medlemmarnas personliga ansvar att sanera sina båtar från biocidfärger.

 

Från och med 1 januari 2020 kan båtklubben inte längre tillhandahålla båtplatser till båtar med biocidfärger. Detta gäller såväl hamnplan som hamnbassängen.

 

Våra representanter i Saltsjön-Mälarens båtförbund rapporterar regelbundet om aktuella frågor och rön på området.

 

Kungsberga 2018-12-10

Robert Skoglund, ordförande