Avgifter

Avgifter 2018/2019


Aktivt medlemskap: kr 1.000 per år

 

Passivt medlemskap: kr 500 per år

 

Båtplats vid A-bryggan: kr 1.390 per år

 

Båtplats vid B, C och S-bryggorna: kr 850 per år

 

Inträdesavgift i båtklubben: kr 1.500 engångsavgift

 

Miljöavgift: kr 150 per år

 

Icke genomförd obligatorisk vaktnatt: kr 500

 

Frånvaro från obligatorisk arbetsdag: kr 500

 

Nyckeldeposition: kr 1.000 engångsavgift

 

Sista inbetalningsdag för medlems- och båtplatsavgifter: 30 april.